Vaza B52

Vaza  B52

  • Visina 27cm
  • Širina  27 cm
  • Dužina  100 cm
  • Tež. 55 kg
  • Bijeli cement
  • Bijeli cem . kulir