Vaza B51

Vaza  B51

  • Visina 33cm
  • Širina  26 cm
  • Dužina  62 cm
  • Tež. 40 kg
  • Bijeli cement
  • Bijeli cem . kulir