KLUPA C10

KLUPA C10

 KLUPA C10

  • Visina   cm
  • Širina na upit
  • Dužina  na upit
  • Bijeli cement
  • Bijeli cement polirani