Vaza B53 U IZRADI !

Vaza B53  U IZRADI !

  • Visina 33cm
  • Širina  26 cm
  • Dužina  100 cm
  • Tež. 95 kg
  • Bijeli cement
  • Bijeli cem . kulir