Vaza B43 ( kamenica)

Vaza  B43 ( kamenica)

  • Visina 40cm
  • Širina  47 cm
  • Dužina  58cm
  • Tež. 120 kg
  • Bijeli cement
  • Bijeli cem  + pat.