Vaza B36

Vaza  B36

  • Visina 57cm
  • Širina  37 cm
  • Dužina  100 cm
  • Tež. 170 kg
  • Bijeli cement  kulir
  • Bijeli cem  štokovana