Vaza B31

Vaza B31

  • Visina 45cm
  • Širina  45 cm
  • Dužina  45 cm
  • Tež. 60 kg
  • Bijeli cement
  • Bijeli cem  kulir