Vaza B32

Vaza  B32

  • Visina 41cm
  • Širina  45 cm
  • Dužina  45 cm
  • Tež. 60 kg
  • Bijeli cement
  • Bijeli cem  kulir