Vaza B23

Vaza B23

  • Visina 47cm
  • Širina  44 cm
  • Dužina  100cm
  • Tež. 115 kg
  • Bijeli cement
  • Bijeli cem  kulir