Vaza B22

Vaza  B22

  • Visina 37cm
  • Širina  32 cm
  • Dužina  100cm
  • Tež. 90 kg
  • Bijeli cement
  • Bijeli cem  kulir