Vaza B21

Vaza  B21

  • Visina 41cm
  • Širina  40 cm
  • Dužina  100 cm
  • Tež. 105 kg
  • Bijeli cement
  • Bijeli cem  + pat.