Vaza B18 B

Vaza  B18 B

  • Visina 62cm
  • Širina  27 cm
  • Dužina  118 cm
  • Tež. 130 kg
  • Bijeli cement
  • Bijeli cem  kulir