Vaza B19

Vaza  B19

  • Visina 26cm
  • Širina  26 cm
  • Dužina  60 cm
  • Tež. 35 kg
  • Bijeli cement
  • Bijeli cem  + pat.