Vaza B18 A (ćošak )

Vaza  B18 A (ćošak )

  • Visina 90cm
  • Širina  45 cm
  • Dužina  45 cm
  • Tež. 90 kg
  • Bijeli cement
  • Bijeli cem  kulir