Vaza B18

Vaza  B18

  • Visina 90cm
  • Širina  27 cm
  • Dužina  118 cm
  • Tež. 150 kg
  • Bijeli cement
  • Bijeli cem  kulir