BETONSKA OGRADA A 3

BETONSKA OGRADA  A 3

  • Visina  ograde 85 cm
  • Širina rukohvata 26 cm
  • Širina baze  28 cm
  • Težina  ograde  165kg/m
  • Bijeli cement
  • Bijeli cement  sitno prana