BETONSKA OGRADA A 20

BETONSKA OGRADA  A 20

  • Visina   92 cm
  • Širina rukohvata 20 cm
  • Širina baze  20 cm
  • Težina  ograde  140 kg/m
  • Bijeli cement
  • Bijeli cement  sitno prana