BETONSKA OGRADA A 3-1

BETONSKA OGRADA  A 3-1

  • Visina  ograde  70 cm
  • Širina rukohvata 26 cm
  • Širina baze  28 cm
  • Težina  ograde  150kg/m
  • Bijeli cement
  • Bijeli cement  sitno prana