BETONSKA OGRADA A 21

BETONSKA OGRADA A 21

BETONSKA OGRADA  A 21

  • Visina  ograde  95 cm
  • Širina rukohvata 20 cm
  • Širina baze  20 cm
  • Težina  ograde  140kg/m
  • Bijeli cement
  • Bijeli cement  sitno prana