BETONSKA OGRADA A 22

BETONSKA OGRADA A 22

BETONSKA OGRADA  A 22

  • Visina  ograde 50-100 cm
  • Širina  15   cm
  • Težina  ograde    kg/m
  • Bijeli cement
  • Bijeli cement  sitno prana