BETONSKA OGRADA A 6

BETONSKA OGRADA A 6

BETONSKA OGRADA  A 6

  • Visina  ograde 92 cm
  • Širina rukohvata 30 cm
  • Širina baze  30 cm
  • Težina  ograde  250 kg/m
  • Bijeli cement
  • Bijeli cement  sitno prana