BETONSKA OGRADA A 1

BETONSKA OGRADA  A 1

  • Visina ograde  95 cm
  • Širina rukohvata 26 cm
  • Širina baze  28 cm
  • Težina  ograde  200 kg/m
  • Bijeli cement
  • Bijeli cement  sitno prana