STUP ZA KAPIJU D17

STUP ZA KAPIJU D17

  • Visina stupa    cm
  • Širina stupa  36×36 cm
  • Širina baze stupa  45×45 cm
  • Bijeli cement
  • Bijeli cement  sitno prani