ČELNI STUP D 16 ( kocke umjetni kamen)

ČELNI STUP D 16 ( kocke umjetni kamen)

  • Visina 22 cm
  • Širina 23×19 cm
  • Bijeli cement
  • Poklopnica 26x22x6 cm