Vaza B4

Vaza  B4

  • Visina 27cm
  • Širina 31 cm
  • Dužina 31 cm
  • Tež. 16 kg
  • Bijeli cement Bijeli cem + pat.