Vaza B35

Vaza  B35

  • Visina 58cm
  • Širina  37 cm
  • Dužina  100 cm
  • Tež. 160 kg
  • Bijeli cement
  • Bijeli cem  + pat.