Vaza B27

Vaza  B27

  • Visina 65cm
  • Širina  84 cm
  • Dužina  160cm
  • Tež. 800 kg
  • Bijeli cement  kulir +Cu
  • Bijeli cem  kulir  + Al
  • Sivi  cem kulir + Cu
  • Sivi  cem kulir + Al
  • Napomena : Vaze su opremljene okovima za transport