Vaza B25

Vaza  B25

  • Visina 35cm
  • Promjer 33cm
  • Tež. 32 kg
  • Bijeli cement  kulir +Cu
  • Bijeli cem  kulir  + Al
  • Sivi  cem kulir + Cu
  • Sivi  cem kulir + Al