Vaza B12

Vaza B12

  • Visina 48cm
  • Širina  45 cm
  • Dužina  45 cm
  • Tež. 70 kg
  • Bijeli cement
  • Bijeli cem  kulir