Vaza B10

Vaza  B10

  • Visina 21cm
  • Širina  22 cm
  • Dužina  52 cm
  • Tež. 17 kg
  • Bijeli cement
  • Bijeli cem + pat.