Vaza B 44

Vaza B 44

Vaza  B 44

  • Visina 50cm
  • Promjer 62 cm
  • Širina  84 cm
  • Dužina  160cm
  • Tež. 170 kg
  • Bijeli cement  kulir +Cu
  • Bijeli cem  kulir  + Al
  • Sivi  cem kulir + Cu
  • Sivi  cem kulir + Al
  • Napomena : Vaze su opremljene okovima za transport