Vaza B 41 A

Vaza  B 41 A

  • Visina 31cm
  • Promjer 126 cm
  • Širina  84 cm
  • Dužina  160cm
  • Tež. 300 kg
  • Bijeli cement  kulir
  • Sivi  cement    kulir
  • Napomena : Vaze su opremljene okovima za transport