STUP D 11

 STUP D 11

  • Visina 80 cm
  • Širina 29x29cm
  • Bijeli cement 220,00 kn
  • Bijeli  cement  prani  350,00 kn