PEPELJARA L5

PEPELJARA L5

  • Visina  85 cm
  • Promjer 50 cm
  • Težina   135  kg
  • Bijeli cement sitno prani
  • Sivi cement  sitno prani