DUPIN E2

DUPIN   E2

  • Visina  57cm
  • Širina  25 cm
  • Dužina  60 cm
  • Težina   70 kg
  • Bijeli cement
  • Bijeli cem + pat.