ČELNI STUP D 13 ( kocke umjetni kamen)

ČELNI STUP D 13 ( kocke umjetni kamen)

  • Visina 22 cm
  • Širina 32×32 cm
  • Bijeli cement
  • Poklopnica  35×35 x 6 cm