BETONSKA GURLA K1

 BETONSKA GURLA K1

  • Visina  stražnja strana 15,5  cm
  • Visina  prednja strana 14,5  cm
  • Širina    24 cm
  • Dužina  100 cm
  • Cijena : Bijela štokovana 1 m